היתרים ובדיקות

בדיקה ורישוי גנרטורים

למשרדנו ניסיון רב בבדיקת גנרטורים, מיפוי ו/או תכנון תשתית החשמל כולל הארקות, יעוץ לבחירת הגנרטור וכל הנדרש כולל פעילות מול מנהל לענייני חשמל עד לקבלת היתר הפעלה לגנרטור.

שילובם של גנרטורים במיתקני חשמל מהווה למעשה תוספת של מקורות הזנה נוספים ולעובדה זו יש משמעויות לא מבוטלות בכל האמור בבטיחות ותפעול מערכת החשמל.

גנרטור הוא האמצעי הנפוץ ביותר להפקת חשמל בשיטה האלקטרו-מכנית (המרת אנרגיה מיכנית לאנרגיה חשמלית), ועקרון הפעולה שלו הפוך בדיוק מזה של מנוע חשמלי בו ממירים אנרגיה חשמלית לאנרגיה מיכנית.

קיימים  גנרטורים לאספקה חלופית לרשת החשמל הארצית וגנרטורים לאספקת חשמל בלעדית.

גנרטורים לאספקה חלופית נובעים מהדרישה לרציפות באספקת חשמל הנובעת מצורך תכנוני של שילוב גנרטורים כאמצעי גיבוי. במתקנים מסויימים התקנה זו מחוייבת על-פי חוק, ובמקרים אחרים הדבר נעשה בהתאם לשיקול דעתם ו/או ע"פ דרישות בעל המתקן. 

במקומות מסויימים, גנרטורים מהווים אספקת מתח בלעדית (כלי שייט, התקנות ארעיות, אירועים וכו').

לפיכך, הגנרטורים הם חלק בלתי-נפרד ממגוון מתקני החשמל, בין אם הם קבועים לאספקה ראשית וחלופית, או ארעיים לאספקה ראשית וחלופית.

בהתקנת והפעלת גנרטורים יש להקפיד על בטיחות העובדים ברשת החשמל ובטיחות הלקוחות המשתמשים בה, תוך מניעת סיכון בטיחותי למשתמשים בגנרטור ומניעת הופעת מתח חוזר ברשת כתוצאה מפעילות הגנרטור בעת הפסקת חשמל ברשת.

בדיקה ורישוי גנרטורים
תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך) קובעות, שגנרטור קבוע במתקן קבוע לא יופעל אלא על פי היתר של מנהל ענייני החשמל ובהתאם לתנאי ההיתר. התקנות קובעות, שלבקשה למתן היתר יצורפו תוכנית החיבורים החשמליים של הגנרטור, כולל פרטי ההארקה שלו, וכן תרשים חד-קווי חשמלי של חיבור הגנרטור אל הלוח המוזן ושל הלוח עצמו ודו"ח בדיקת המתקן החתום ע"י בודק חשמל. 
 
התקנות מתייחסות לנושא בדיקות, וקובעות כי כל גנרטור צריך להיבדק בידי חשמלאי-בודק, לפני הפעלתו הראשונה, לאחר ביצוע שינויים, וכן אחת ל-5 שנים לפחות.
 
תוקפו של ההיתר של מנהל ענייני החשמל שבמשרד האנרגיה והמים מותנה בעמידה בבדיקות התקופתיות כנדרש בתקנות החשמל. בודקי חברת החשמל אינם מבצעים את בדיקת הגנרטור, כנדרש על-ידי מנהל ענייני החשמל כתנאי למתן היתר להפעלת גנרטור; את הבדיקה הזאת צריך לבצע בודק פרטי. יתרה מזאת, לבדיקות הגנרטור יש ערך בטיחותי חשוב, ולכן חובה לבצען גם במקרים שללקוח אין היתר/רישוי להפעלת הגנרטור.
 
 

כתובת: רחוב רענן 15 חיפה  |   טלפון: 04-8642962   |   נייד: 054-4441965  |  פקס: 04-8362615  |   דוא"ל: efroni.yigal@gmail.com

אתר זה מוצג במיטבו בדפדפן כרום 1024x768