אחזקה מונעת

הניסיון הרב שנצבר במשרדינו לתחום האחזקה המונעת ותקלות שבר, מבנים וכלי שייט בצירוף  הבסיס האקדמי הרחב מאפשר לנו מתן יעוץ לביצוע אחזקה מונעת  ברמה גבוהה ומעמיקה כולל הכנת הוראות אחזקה לרבות טפסים.

תחזוקה הנעשית במועדים קבועים מראש במתקן החשמל נועדה כדי להבטיח את פעולתו התקינה במשך תקופה נתונה.

אחת ממטרות האחזקה היא להנחות בעלי תפקידים ולאפשר לכל הגורמים האחראים לתחזוקה לתאם את פעולותיהם ולבצע את התחזוקה לפי תכנית מאושרת מראש.

אחזקה מונעת של מתקני חשמל
 דרישות מקדימות (מקצועיות ומנהלתיות)
 
 תנאי סף למבצעים

 הוראות אחזקה למערכת החשמל (מתח גבוה, מתח נמוך, גנרטורים, ups, נקודות קצה,
   הארקות וכו') 
 
 תדירות ביצוע
 
 טפסי תיוג  (עליהם חותם המבצע בגמר האחזקה)
 
 נוהל תיקון ליקויים ועוד
 שמירה על כשירות המתקן
 
 הפחתת מספר הכשלים
 
 זיהוי מבעוד מועד ליקויים העלולים להתפתח 
 
 נקיטת אמצעי מנע בהתאם
 
 הגדרת אחריות, סמכויות וסדר פעולות בניתוק והחזרת מתח יזום באספקת החשמל.
מטרות נוספות
תוכנית האחזקה צריכה לכלול
 

כתובת: רחוב רענן 15 חיפה  |   טלפון: 04-8642962   |   נייד: 054-4441965  |  פקס: 04-8362615  |   דוא"ל: efroni.yigal@gmail.com

אתר זה מוצג במיטבו בדפדפן כרום 1024x768